αμφιλεγόμενη

Μήνας εμφάνισης: Μάρτιος

Σταφυλουάκινθος (Muscari comosum)

Σταφυλουάκινθος

Ξινήθρα

Ξινήθρα

Πτεριδόφυτα - φτέρες

Μήνας εμφάνισης: Απρίλιος

Σταφυλουάκινθος (Muscari comosum)

Σταφυλουάκινθος

Ξινήθρα

Ξινήθρα

γυρομίτρα η εδώδιμη (Gyromitra esculenta)

Γυρομίτρα η εδώδιμη

Βέρπα η κωνική

Πτεριδόφυτα - φτέρες

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Μήνας εμφάνισης: Μάιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Σταφυλουάκινθος (Muscari comosum)

Σταφυλουάκινθος

Ξινήθρα

Ξινήθρα

γυρομίτρα η εδώδιμη (Gyromitra esculenta)

Γυρομίτρα η εδώδιμη

Βέρπα η κωνική

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Μήνας εμφάνισης: Ιούνιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

γυρομίτρα η εδώδιμη (Gyromitra esculenta)

Γυρομίτρα η εδώδιμη

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Μήνας εμφάνισης: Ιούλιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Μήνας εμφάνισης: Αύγουστος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Solanum nigrum

Στύφνος

Μήνας εμφάνισης: Σεπτέμβριος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Tricholoma terreum - Τριχόλωμα τερέουμ

Τριχόλωμα τερέουμ

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Μήνας εμφάνισης: Οκτώβριος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Tricholoma terreum - Τριχόλωμα τερέουμ

Τριχόλωμα τερέουμ

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Μήνας εμφάνισης: Νοέμβριος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Tricholoma terreum - Τριχόλωμα τερέουμ

Τριχόλωμα τερέουμ

Κλιτοκύβη η νεφελώδης - Clitocybe Nebularis

Κλιτοκύβη η νεφελώδης

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Μήνας εμφάνισης: Δεκέμβριος

Κλιτοκύβη η νεφελώδης - Clitocybe Nebularis

Κλιτοκύβη η νεφελώδης

Facebook comments