αμφιλεγόμενη

Μήνας εμφάνισης: Μάρτιος

Σταφυλουάκινθος (Muscari comosum)

Σταφυλουάκινθος

Ξινήθρα

Ξινήθρα

Πτεριδόφυτα - φτέρες

Μήνας εμφάνισης: Απρίλιος

Πτεριδόφυτα - φτέρες

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Σταφυλουάκινθος (Muscari comosum)

Σταφυλουάκινθος

Ξινήθρα

Ξινήθρα

γυρομίτρα η εδώδιμη (Gyromitra esculenta)

Γυρομίτρα η εδώδιμη

Βέρπα η κωνική

Μήνας εμφάνισης: Μάιος

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Σταφυλουάκινθος (Muscari comosum)

Σταφυλουάκινθος

Ξινήθρα

Ξινήθρα

γυρομίτρα η εδώδιμη (Gyromitra esculenta)

Γυρομίτρα η εδώδιμη

Βέρπα η κωνική

Μήνας εμφάνισης: Ιούνιος

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

γυρομίτρα η εδώδιμη (Gyromitra esculenta)

Γυρομίτρα η εδώδιμη

Μήνας εμφάνισης: Ιούλιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Μήνας εμφάνισης: Αύγουστος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Solanum nigrum

Στύφνος

Μήνας εμφάνισης: Σεπτέμβριος

Tricholoma terreum - Τριχόλωμα τερέουμ

Τριχόλωμα τερέουμ

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Μήνας εμφάνισης: Οκτώβριος

Tricholoma terreum - Τριχόλωμα τερέουμ

Τριχόλωμα τερέουμ

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Μήνας εμφάνισης: Νοέμβριος

Tricholoma terreum - Τριχόλωμα τερέουμ

Τριχόλωμα τερέουμ

Κλιτοκύβη η νεφελώδης - Clitocybe Nebularis

Κλιτοκύβη η νεφελώδης

κοτόπουλο του δάσους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Λαιτιπόρος ο Θειαφένιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Μήνας εμφάνισης: Δεκέμβριος

Κλιτοκύβη η νεφελώδης - Clitocybe Nebularis

Κλιτοκύβη η νεφελώδης

Facebook comments