μεγάλης γαστρονομικής αξίας

Τα πιο νόστιμα δώρα της φύσης!

Μήνας εμφάνισης: Ιανουάριος

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων (Craterellus lutescens)

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων

Μήνας εμφάνισης: Φεβρουάριος

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Η καυκαλήθρα όπως την μαζεύουμε

Καυκαλήθρα

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Άγριο σπαράγγι

Σπαράγγι (Άγριο)

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Μήνας εμφάνισης: Μάρτιος

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Η καυκαλήθρα όπως την μαζεύουμε

Καυκαλήθρα

Ανθρίσκος το χαιρέφυλλον

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Άγριο σπαράγγι

Σπαράγγι (Άγριο)

Αλμύρα (Salsola soda)

Αλμύρα σόδα

Μήνας εμφάνισης: Απρίλιος

Η καυκαλήθρα όπως την μαζεύουμε

Καυκαλήθρα

Ανθρίσκος το χαιρέφυλλον

Άγριο σπαράγγι

Σπαράγγι (Άγριο)

Αλμύρα (Salsola soda)

Αλμύρα σόδα

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Νεροκάρδαμο

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Μήνας εμφάνισης: Μάιος

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

 Chenopodium album L

Λουβουδιά

Άγριο σπαράγγι

Σπαράγγι (Άγριο)

Αλμύρα (Salsola soda)

Αλμύρα σόδα

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Cantharellus cibarius)

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Κανθαρέλλα)

Νεροκάρδαμο

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

Βωλίτης ο δικτυωτός

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Μήνας εμφάνισης: Ιούνιος

 Chenopodium album L

Λουβουδιά

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Cantharellus cibarius)

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Κανθαρέλλα)

Νεροκάρδαμο

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα (Tuber aestivum)

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Βωλίτης ο δικτυωτός

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

salicorne - Αλμύρα την Άνοιξη

Αλμύρα

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Μήνας εμφάνισης: Ιούλιος

 Chenopodium album L

Λουβουδιά

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Cantharellus cibarius)

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Κανθαρέλλα)

Νεροκάρδαμο

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα (Tuber aestivum)

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Βωλίτης ο δικτυωτός

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

salicorne - Αλμύρα την Άνοιξη

Αλμύρα

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Γριφίσκη η φυλλώδης (Grifola frondosa)

Γριφίσκη η φυλλώδης

Μήνας εμφάνισης: Αύγουστος

Amanita caesarea - Αμανίτης ο καισαρικός

Αμανίτης ο καισαρικός

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Cantharellus cibarius)

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Κανθαρέλλα)

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα (Tuber aestivum)

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Βωλίτης ο δικτυωτός

Νεροκάρδαμο

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

salicorne - Αλμύρα την Άνοιξη

Αλμύρα

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

ο μαστιχοφόρος σχίνος (Pistacia lentiscus var. Chia)

Μαστιχόδενδρο

Γριφίσκη η φυλλώδης (Grifola frondosa)

Γριφίσκη η φυλλώδης

Μήνας εμφάνισης: Σεπτέμβριος

Amanita caesarea - Αμανίτης ο καισαρικός

Αμανίτης ο καισαρικός

Σπάραξη η Σγουρή - Sparassis crispa

Σπάραξη η Σγουρή

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Μακρολεπιότα η ψηλή - Macrolepiota procera

Μακρολεπιότα η ψηλή

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Βωλίτης ο δικτυωτός

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Γριφίσκη η φυλλώδης (Grifola frondosa)

Γριφίσκη η φυλλώδης

Tριχόλωμα Ματσουτάκε - Tricholoma caligatum

Τριχόλωμα Ματσουτάκε

Μήνας εμφάνισης: Οκτώβριος

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Tριχόλωμα Ματσουτάκε - Tricholoma caligatum

Τριχόλωμα Ματσουτάκε

Amanita caesarea - Αμανίτης ο καισαρικός

Αμανίτης ο καισαρικός

Σπάραξη η Σγουρή - Sparassis crispa

Σπάραξη η Σγουρή

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Μακρολεπιότα η ψηλή - Macrolepiota procera

Μακρολεπιότα η ψηλή

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Βωλίτης ο δικτυωτός

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Η πολύτιμη λευκή τρούφα (Tuber magnatum)

Λευκή τρούφα η πολύτιμη

Γριφίσκη η φυλλώδης (Grifola frondosa)

Γριφίσκη η φυλλώδης

Μήνας εμφάνισης: Νοέμβριος

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων (Craterellus lutescens)

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Tριχόλωμα Ματσουτάκε - Tricholoma caligatum

Τριχόλωμα Ματσουτάκε

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Amanita caesarea - Αμανίτης ο καισαρικός

Αμανίτης ο καισαρικός

Σπάραξη η Σγουρή - Sparassis crispa

Σπάραξη η Σγουρή

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Μακρολεπιότα η ψηλή - Macrolepiota procera

Μακρολεπιότα η ψηλή

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Η πολύτιμη λευκή τρούφα (Tuber magnatum)

Λευκή τρούφα η πολύτιμη

Μήνας εμφάνισης: Δεκέμβριος

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων (Craterellus lutescens)

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Tριχόλωμα Ματσουτάκε - Tricholoma caligatum

Τριχόλωμα Ματσουτάκε

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Σπάραξη η Σγουρή - Sparassis crispa

Σπάραξη η Σγουρή

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Facebook comments