μεγάλης γαστρονομικής αξίας

Τα πιο νόστιμα δώρα της φύσης!

Μήνας εμφάνισης: Ιανουάριος

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων (Craterellus lutescens)

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Μήνας εμφάνισης: Φεβρουάριος

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Η καυκαλήθρα όπως την μαζεύουμε

Καυκαλήθρα

Άγριο σπαράγγι

Σπαράγγι (Άγριο)

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Μήνας εμφάνισης: Μάρτιος

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Άγριο σπαράγγι

Σπαράγγι (Άγριο)

Αλμύρα (Salsola soda)

Αλμύρα σόδα

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Η καυκαλήθρα όπως την μαζεύουμε

Καυκαλήθρα

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

Ανθρίσκος το χαιρέφυλλον

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Μήνας εμφάνισης: Απρίλιος

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Άγριο σπαράγγι

Σπαράγγι (Άγριο)

Αλμύρα (Salsola soda)

Αλμύρα σόδα

Η καυκαλήθρα όπως την μαζεύουμε

Καυκαλήθρα

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Νεροκάρδαμο

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

Ανθρίσκος το χαιρέφυλλον

Μήνας εμφάνισης: Μάιος

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Άγριο σπαράγγι

Σπαράγγι (Άγριο)

Αλμύρα (Salsola soda)

Αλμύρα σόδα

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Cantharellus cibarius)

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Κανθαρέλλα)

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Νεροκάρδαμο

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

 Chenopodium album L

Λουβουδιά

Βωλίτης ο δικτυωτός

Μήνας εμφάνισης: Ιούνιος

Βωλίτης ο δικτυωτός

salicorne - Αλμύρα την Άνοιξη

Αλμύρα

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Cantharellus cibarius)

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Κανθαρέλλα)

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Νεροκάρδαμο

Μορχέλα η φαγώσιμη (Morchella esculenta)

Μορχέλα η φαγώσιμη

 Chenopodium album L

Λουβουδιά

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα (Tuber aestivum)

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Μήνας εμφάνισης: Ιούλιος

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Βωλίτης ο δικτυωτός

salicorne - Αλμύρα την Άνοιξη

Αλμύρα

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Γριφίσκη η φυλλώδης (Grifola frondosa)

Γριφίσκη η φυλλώδης

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Cantharellus cibarius)

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Κανθαρέλλα)

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Νεροκάρδαμο

 Chenopodium album L

Λουβουδιά

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα (Tuber aestivum)

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα

Μήνας εμφάνισης: Αύγουστος

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα (Tuber aestivum)

Μαύρη καλοκαιρινή τρούφα

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Βωλίτης ο δικτυωτός

Νεροκάρδαμο

salicorne - Αλμύρα την Άνοιξη

Αλμύρα

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

ο μαστιχοφόρος σχίνος (Pistacia lentiscus var. Chia)

Μαστιχόδενδρο

Γριφίσκη η φυλλώδης (Grifola frondosa)

Γριφίσκη η φυλλώδης

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Amanita caesarea - Αμανίτης ο καισαρικός

Αμανίτης ο καισαρικός

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Cantharellus cibarius)

Κανθαρίσκος ο φαγώσιμος (Κανθαρέλλα)

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Μήνας εμφάνισης: Σεπτέμβριος

Σπάραξη η Σγουρή - Sparassis crispa

Σπάραξη η Σγουρή

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Βωλίτης ο δικτυωτός

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Γριφίσκη η φυλλώδης (Grifola frondosa)

Γριφίσκη η φυλλώδης

Tριχόλωμα Ματσουτάκε - Tricholoma caligatum

Τριχόλωμα Ματσουτάκε

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Amanita caesarea - Αμανίτης ο καισαρικός

Αμανίτης ο καισαρικός

Μακρολεπιότα η ψηλή - Macrolepiota procera

Μακρολεπιότα η ψηλή

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Μήνας εμφάνισης: Οκτώβριος

Σπάραξη η Σγουρή - Sparassis crispa

Σπάραξη η Σγουρή

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Βωλίτης ο δικτυωτός

Η πολύτιμη λευκή τρούφα (Tuber magnatum)

Λευκή τρούφα η πολύτιμη

Ρούσουλα η πρασινίζουσα - Russula Virescens

Ρουσσούλα η πρασινίζουσα

Γριφίσκη η φυλλώδης (Grifola frondosa)

Γριφίσκη η φυλλώδης

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Tριχόλωμα Ματσουτάκε - Tricholoma caligatum

Τριχόλωμα Ματσουτάκε

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Amanita caesarea - Αμανίτης ο καισαρικός

Αμανίτης ο καισαρικός

Μακρολεπιότα η ψηλή - Macrolepiota procera

Μακρολεπιότα η ψηλή

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Βωλίτης ο Χάλκειος - Boletus aereus

Βωλίτης ο Χάλκειος

Μήνας εμφάνισης: Νοέμβριος

Μακρολεπιότα η ψηλή - Macrolepiota procera

Μακρολεπιότα η ψηλή

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Σπάραξη η Σγουρή - Sparassis crispa

Σπάραξη η Σγουρή

Βωλίτης ο φαγώσιμος

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Η πολύτιμη λευκή τρούφα (Tuber magnatum)

Λευκή τρούφα η πολύτιμη

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων (Craterellus lutescens)

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων

Αρτηκίτης ή Πλευρωτός της φέρουλας (pleurotus eryngii var. ferulae)

Πλευρωτός ο φαιός της φέρουλας

Βωλίτης ο πευκόφιλος - Boletus pinophilus

Βωλίτης ο πευκόφιλος

Amanita caesarea - Αμανίτης ο καισαρικός

Αμανίτης ο καισαρικός

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Tριχόλωμα Ματσουτάκε - Tricholoma caligatum

Τριχόλωμα Ματσουτάκε

Μήνας εμφάνισης: Δεκέμβριος

Αγαρικό το δίσπορο - Agaricus bisporus

Αγαρικό το δίσπορο

Σπάραξη η Σγουρή - Sparassis crispa

Σπάραξη η Σγουρή

Ύδνο το κυρτό (Hydnum repandum)

Ύδνο το κυρτό

Οίδημα το μελανόσπορο - Tuber melanosporum

Οίδημα το μελανόσπορο

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων (Craterellus lutescens)

Κανθαρίσκος ο ανατέλλων

Λευκή Τρούφα (Οίδημα του Μπόρχ)

Χειμωνιάτικη μαύρη τρούφα - tuber brumale

Μαύρη χειμερινή τρούφα

Tριχόλωμα Ματσουτάκε - Tricholoma caligatum

Τριχόλωμα Ματσουτάκε

Facebook comments