Η συγκαλλιέργεια

Κατά το σύστημα αυτό, φυτεύονται κηπευτικά με διαφορετικό χρόνο ωρίμανσης και συγκομιδής στην ίδια πρασιά καθώς και φυτά με διαφορετικό ριζικό σύστημα και φυτά με διαφορετικές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Το σύστημα αυτό απαιτεί μελετημένο πλάνο φύτευσης.

Τα είδη που ωριμάζουν νωρίτερα πρέπει να αναπληρὡνονται με άλλα είδη τα οποία πρέπει να ταιριάζουν με τα γειτονικά.

Όμως, είναι γεγονός ότι τα Φυτά σε συγκαλλιἑργεια ευδοκιμούν καλύτερα από τα άλλα σε μονοκαλλιἑργεια. Αποτελούν ένα είδος φυτοκοινωνίας που προσαρμόζεται στο περιβάλλον όπου φυτρώνουν και βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισμό(καλό ανταγωνισμό) και συνεργασίας  μεταξύ τους.

Το ένα είδος εξαρτάται από το άλλο. αλλήλοπροστατευονται και επηρεάζονται προς όφελός τους και σε βάρος των βλαβερών εντόμων και των άλλων ασθενειών.

Σέλινον το βαρύοσμον - Apium graveolens Καλοί γείτονες με Σέλινον το βαρύοσμον είναι:

Σελίδες

Πηγές:

Facebook comments