Κατιφές

Eπιστημονική Oνομασία: 
Tagetes erecta
Άλλα Ονόματα: 
ταγέτης

Ένα όμορφο ανθοφόρο φυτό με πολύτιμη χρήση στην αντιμετώπιση ασθενειών των κηπευτικών φυτών.Ένα όμορφο ανθοφόρο φυτό με πολύτιμη χρήση στην αντιμετώπιση ασθενειών των κηπευτικών φυτών.


Facebook comments