περιλαμβάνει:

Φηγοειδή

Ταξινόμηση: 
Οικογένεια

Fagaceae

Quercus coccifera: Αειθαλές δένδρο που φθάνει ύψος τα 15 μ. ή μεγάλος πολύκλαδος σκληρόφυλλος θάμνος.

Quercus frainetto: Μεγάλο δένδρο ύψους ακόμη και 30 μ. , με κόμη στην αρχή ωοειδή και στη συνέχεια κυκλικής διαμέτρου 15 μ.

Quercus pubescens: Μικρό δένδρο με ύψος που σπάνια ξεπερνά τα 20, συνηθισμένο είδος των Ελληνικών δασών. Με άριστα αποτελέσματα κατά της διάρροιας...

Το βελανίδι της αριάς Αριά (Quercus smilax)Το Θεραπευτικό μανιτάρι Γανόδερμα στον κορμό μιας Αριάς

Quercus ilex: συνήθως θάμνος ή μικρό δένδρο, μπορεί όμως να αναπτυχθεί και σε μεγάλο δένδρο με ύψος 15-27 μέτρα

Castanea sativa: αιωνόβιο, πλατύφυλλο, φυλλοβόλο δέντρο που προτιμά τα όξινα εδάφη. Βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 250 μέτρα και δεν ευδοκιμεί σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Facebook comments