τοξικό

Μήνας εμφάνισης: Απρίλιος

Παστινάκα - Pastinaca sativa

Παστινάκα

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Μήνας εμφάνισης: Μάιος

Αμανίτης ο Πάνθηρας (Amanita pantherina)

Αμανίτης ο Πάνθηρας

Αμανίτης ο εαρινός (Amanita verna)

Αμανίτης ο εαρινός

Παστινάκα - Pastinaca sativa

Παστινάκα

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Μήνας εμφάνισης: Ιούνιος

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Αμανίτης ο Πάνθηρας (Amanita pantherina)

Αμανίτης ο Πάνθηρας

Αμανίτης ο εαρινός (Amanita verna)

Αμανίτης ο εαρινός

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

οι χαρακτηριστικές μωβ κυλίδες στον κορμό του κώνειου

Κώνειον το στικτόν

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Μήνας εμφάνισης: Ιούλιος

Φυτολάκκα η αμερικανική

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Οι καρποί του Μανδραγόρα

Μανδραγόρας

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Αμανίτης ο Πάνθηρας (Amanita pantherina)

Αμανίτης ο Πάνθηρας

Δατούρα

Υγροκύβη η κωνική

Αμανίτης ο εαρινός (Amanita verna)

Αμανίτης ο εαρινός

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Μήνας εμφάνισης: Αύγουστος

Φυτολάκκα η αμερικανική

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

κάρπος του Γκίνκο

Οι καρποί του Μανδραγόρα

Μανδραγόρας

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Δατούρα

Υγροκύβη η κωνική

Βωλίτης ο Σατανάς (Boletus satanas)

Βωλίτης ο Σατανάς

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Solanum nigrum

Στύφνος

Μήνας εμφάνισης: Σεπτέμβριος

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Πρικαγγουριά

Φυτολάκκα η αμερικανική

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

κάρπος του Γκίνκο

To άνθος της Ιπποκαστανιάς τον Απρίλιο

Ιπποκαστανιά

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Κορτινάριος ο καπνιστός

Δατούρα

Υγροκύβη η κωνική

Βωλίτης ο Σατανάς (Boletus satanas)

Βωλίτης ο Σατανάς

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Κολχικό

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Μήνας εμφάνισης: Οκτώβριος

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Πρικαγγουριά

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

κάρπος του Γκίνκο

To άνθος της Ιπποκαστανιάς τον Απρίλιο

Ιπποκαστανιά

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Κορτινάριος ο καπνιστός

καρποί κισσού

καρποί κισσού

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Υγροκύβη η κωνική

Βωλίτης ο Σατανάς (Boletus satanas)

Βωλίτης ο Σατανάς

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Κολχικό

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Μήνας εμφάνισης: Νοέμβριος

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Κορτινάριος ο καπνιστός

καρποί κισσού

καρποί κισσού

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Υγροκύβη η κωνική

Βωλίτης ο Σατανάς (Boletus satanas)

Βωλίτης ο Σατανάς

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Μήνας εμφάνισης: Δεκέμβριος

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

καρποί κισσού

καρποί κισσού

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Facebook comments