Αγαρικό του Bernard

Επιστημονική Ονομασία: Agaricus Bernardii
διάμετρος (καπέλου): 6cm - 15cm ύψος: 4cm -7cm διάμετρος ποδιού: 2cm -4cm

Μεσαίου μεγέθους φαγώσιμο μανιτάρι -αλλά με όχι  και την καλύτερη γεύση-  που εμφανίζεται σε μέρη που έχει πέσει αλάτι.

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Agaricales
Οικογένεια : Agaricaceae
Γένος : Agaricus

Facebook comments