Αγαρικό Ξανθόδερμο

Επιστημονική Ονομασία: Agaricus Xanthodermus
διάμετρος (καπέλου): 6cm - 12cm ύψος: 9cm -12cm διάμετρος ποδιού: 1cm -2cm

Περιγραφή: Το καπέλο (ο πίλος) του έχει διάμετρο 6 με 16 εκ. και είναι υπόλευκος ή καστανόχρωμος στο κέντρο. Το πόδι (ο στύπος) του έχει ύψος 5 με 18 εκ. και είναι πιο παχύς στο κάτω μέρος. Το διακρίνουμε από τη δυσάρεστη και χαρακτηριστική οσμή φαινόλης, μελάνης ή γενικά φαρμακείου και το έντονο λεμονί χρώμα που παίρνει η επιφάνεια του πίλου, αν την αγγίξουμε ή την τρίψουμε.

Προσοχή: Όταν καταναλωθεί από τον άνθρωπο, προκαλεί δυσπεψία, εμετό και διάρροια.

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Agaricales
Οικογένεια : Agaricaceae
Γένος : Agaricus

Facebook comments