Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος

Επιστημονική Ονομασία: Albatrellus cristatus
διάμετρος (καπέλου): 3cm - 10cm ύψος ποδιού: 2cm - 4cm διάμετρος ποδιού: 1cm -1.5cm

Μη φαγώσιμο μανιτάρι που φύεται σε κορμούς πλατύφυλλων κυρίως οξιάς κατά ομάδες.

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Russulales
Οικογένεια : Albatrellaceae
Γένος : Albatrellus

Facebook comments