Ανεμώνη των κήπων

Eπιστημονική Oνομασία: 
Anemone hortensis L.

Χαρακτηριστικά: Πολυετές φυτό, ύψους 20 - 40 εκ.

Φύλλα: Φύλλα της βάσης βαθιά σχισμένα σε τρεις επιμέρους τομείς σχισμένους και αυτούς.

Άνθη: Μεμονωμένα πάνω σε μακρύ ανθικό άξονα και πάνω από ένα σπόνδυλο από φύλλα γραμμικά λογχοειδή. Τα 12 -19 φύλλα του πε­ριανθίου έχουν σχήμα στενό λογχοειδές και χρώμα κυανό-βιολετί. Ανθήρες πολυάριθμοι, κυανοί.

Καρποί: Συγκάρπια με μικρά κάρυα που φέ­ρουν πυκνό λευκό χνούδι.

Εξάπλωση: Νότια Ευρώπη από τη Γαλλία μέχρι τη Γιουγκοσλαβία και Αλβανία, απαντά σε καλλιεργημένες εκτάσεις και φρυγανικούς σχηματισμούς.

Γενικά: A. apennina L. Νότια Ευρώπη, δυτικά μέχρι την Κορσική. Φύλλα της βάσης και του ανθικού άξονα τριμερή, οι επιμέρους τομείς είναι βαθιά σχισμένοι, οξυκόρυφοι. Άνθη δια­μέτρου ως 4 εκ., με 8 - 14 ανοιχτά κυανά ή λευκά μακρόστενα τέπαλα. Οι ανθήρες είναι ανοιχτοί κίτρινοι ή λευκοί.


Facebook comments