Ανθυλλίς του Χέρμαν

Eπιστημονική Oνομασία: 
Anthyllis hermanniae
Άλλα Ονόματα: 
Ανθυλλίς η ερμάνεια, σμυρνιά, ασμυριά, αλογοθύμαρο

Χαρακτηριστικά: Θάμνος ύψους ως 50 εκ., πυκνά και στρεβλά διακλαδισμένος, με κλαδιά περιεστραμμένα, οι κορυφές των οποίων τελει­ώνουν σε αγκάθια, με σταχτόλευκο χνούδι.

Φύλλα: Εναλλασσόμενα, απλά ή τριπλά, τα φυλλάρια έχουν μήκος ως 1 εκ., έχουν επιμηκυσμένο σχήμα σπάτουλας ή είναι επιμήκη αντωοειδή, στην περίμετρο κυρτωμένα προς τα πίσω, και στις δύο επιφάνειες έχουν μεταξοει­δές χνούδι.

Ανθη: Μεμονωμένα ή ανά 2-8 στις μασχάλες των φύλλων, ώστε να σχηματίζεται μία επιμή­κης, διακοπτόμενη ταξιανθία. Στεφάνη κίτρινη, μήκους 5 - 9 χιλ., κυρτωμένη, κάλυκας 3 - 5 χιλ., με 5 όμοιου μήκους δόντια, βραχύτερα από το σωλήνα του κάλυκα, ο οποίος έχει με­ταξοειδές χνούδι.

Καρποί: Λοβοί προμήκεις, οξύληκτοι, μήκους 5 χιλ., με ένα σπέρμα, χωρίς χνούδι.


Βιότοπος: 
Μήνες άνθισης: 

Facebook comments