Βωλίτης ο πευκόφιλος

Επιστημονική Ονομασία: Boletus pinophilus
λαϊκές ονομασίες: 
Βασιλικό του Πεύκου

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Βωλιτώδη
Οικογένεια : Boletaceae
Γένος : Boletus

Facebook comments