Βωλίτης ο ριζώδης

Επιστημονική Ονομασία: Boletus radicans
διάμετρος (καπέλου): 5cm - 15cm ύψος: 5cm -15cm ύψος ποδιού: 4cm - 10cm διάμετρος ποδιού: 2.5cm -5cm

Καρποφορεί σε ξερά, αργιλώδη, ασβεστώδη εδάφη ή βασικά εδάφη και παράγει μεγάλα βασιδιώματα με αργιλολευκωπό, αργιλογκριζωπό ή γκριζοκαφετί καπέλο (διάμ. 5-15 (20) εκ.), κίτρινους πόρους που γαλαζιώνουν, λευκοκιτρινωπή σάρκα που γαλαζιώνει στο πλήγωμα, αρκετά συμπαγής με ήπιο άρωμα λίγο προς σκόρδο και γεύση ελαφρώς πικρή. κιτρινωπό -ή με κόκκινη ζώνη στη μέση- οξύληκτο, διχτυωτό πόδι.

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Βωλιτώδη
Οικογένεια : Boletaceae
Γένος : Boletus

Facebook comments