Κανθαρίσκος ο σταχτής

Επιστημονική Ονομασία: Cantharellus cinereus
λαϊκές ονομασίες: 
Ashen Chanterelle
διάμετρος (καπέλου): 1cm ύψος: 3cm -7cm ύψος ποδιού: 2cm - 4cm διάμετρος ποδιού: 0.5cm
Μαύρο και μικρό μανιτάρι που φυτρώνει το φθινόπωρο σε συστάδες.

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Cantharellales
Οικογένεια : Cantharellaceae
Γένος : Craterellus

Facebook comments