Κουτσουπιά

Eπιστημονική Oνομασία: 
Cercis siliquastrum
Άλλα Ονόματα: 
δένδρο του Ιούδα

 Καλλιεργείται σε όλη τη Μεσο­γειακή περιοχή ως καλλωπιστικό δένδρο ή θά­μνος σε δενδροστοιχίες και κήπους, καθώς είναι πολύ εντυπωσιακό όταν είναι ανθισμένο.

Φύλλα: Κατ’ εναλλαγή, μήκους 10 - 13 εκ., λεία, καρδιόμορφα στη βάση, στρογγυλευμένα στην κορυφή, στιβαρά, στην πάνω επιφάνεια κυανωπά χωρίς χνούδι, με 7 νεύρα που ξεκι­νούν από τη βάση και εκτείνονται τοξοειδώς, νεύρα και μίσχοι κοκκινωπού χρώματος.

Άνθη: Ρόζ-φούξ, φυτρώνουν πολυάριθμα, πριν από τα φύλλα, καλύπτοντας συχνά την επιφά­νεια των κλαδιών και κορμών, ανά 4 - 10 σε βραχείς βότρεις. Άνθη μήκους 2 εκ. περίπου, όμοια με των ψυχανθών, τα 3 ανώτερα πέταλα της στεφάνης είναι μικρότερα από τα 2 κατώ­τερα, το ανώτατο περικλείεται από τα δύο πα­ράπλευρό του. 

Καρποί: Επιμήκεις λοβοί, έντονα πιεσμένοι, επίπεδοι, μήκους 9-10 εκ., καστανοκόκκινου χρώματος, χωρίς χνούδι.

 


Facebook comments