Λεπίστα η γυμνή

Επιστημονική Ονομασία: Clitocybe nuda
λαϊκές ονομασίες: 
Κρασομανίτης(Πάρος)

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Agaricales
Οικογένεια : Tricholomataceae
Γένος : Clitocybe

Facebook comments