Κανθαρίσκος ο ανατέλλων

Επιστημονική Ονομασία: Craterellus lutescens
λαϊκές ονομασίες: 
Κρατηρίσκος ο Χρυσίζων
Χρυσό νερατζάκι
διάμετρος (καπέλου): 2cm - 6cm ύψος: 3cm -10cm ύψος ποδιού: 2cm - 8cm διάμετρος ποδιού: 0.4cm -1.4cm

Περιγραφή: Καπέλο χωνιόμορφο με διάμετρο από 2 ως 6 εκατοστά, κάποιες φορές με κούφιο κέντρο ως συνέχεια του κούφιου ποδιού. Το πάνω μέρος του καπέλου είναι ινώδες και έχει χρώμα καφετί ή πορτοκαλό-καφετί και η περίμετρος του είναι κυματιστή. Το πόδι είναι κούφιο με διαστάσεις από 2 ως 7 εκατοστά κυλινδρικό ή πολλές φορές πλατύ και χρώμα κίτρινο- χρυσό. Οσμή σάρκας ευχάριστη- θυμίζει φρούτο(βερίκοκο). Το συναντάμε σε συστάδες κάτω από κουμαριές μέχρι να πιάσουν οι πρώτες παγωνιές.

Στα λατινικά συναντάτε με τρεις ονομασίες: Cantharellus lutescens, Cantharellus xanthopus ή Cantharellus aurora

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Cantharellales
Οικογένεια : Cantharellaceae
Γένος : Craterellus

Facebook comments