Μαράσμιος ο ορειάδης

Επιστημονική Ονομασία: Marasmius oreades
διάμετρος (καπέλου): 1cm - 5cm ύψος: 4cm -10cm ύψος ποδιού: 3cm - 7cm διάμετρος ποδιού: 0.3cm -0.6cm

Μικρού μεγέθους μανιτάρι που εμφανίζεται κατά ομάδες, σχηματίζοντας σειρές ή κύκλους από την άνοιξη έως το φθινόπωρο.

Το καπέλο του έχει περίμετρο 2-5 εκκατοστά με κρεμ- μπεζ χρώμα. Ελάσματα σχετικά αραιά ακουμπούν στο πόδι με δόντι (οδοντωτά). Η περίμετρος ελαφρώς οδοντωτή και οξύληκτη.

Κλειδί αναγνώρισης είναι το μέγεθος, τα αραιά ελάσματα, η οσμή και το ότι το πόδι του αντέχει χωρίς να σπάσει μια ολόκληρη περιστροφή.

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Agaricales
Οικογένεια : Marasmiaceae

Facebook comments