μη φαγώσιμο

Μήνας εμφάνισης: Ιανουάριος

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Μήνας εμφάνισης: Φεβρουάριος

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Μήνας εμφάνισης: Μάρτιος

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Μήνας εμφάνισης: Απρίλιος

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Μήνας εμφάνισης: Μάιος

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Βωλίτης ο ριζώδης

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Μήνας εμφάνισης: Ιούνιος

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

οι χαρακτηριστικές μωβ κυλίδες στον κορμό του κώνειου

Κώνειον το στικτόν

Βωλίτης ο ριζώδης

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Μήνας εμφάνισης: Ιούλιος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Πετασίτες στην άκρη ποταμού

Πετασίτης

Δατούρα

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Βωλίτης ο ριζώδης

Μήνας εμφάνισης: Αύγουστος

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής (Coprinopsis picacea)

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Πετασίτες στην άκρη ποταμού

Πετασίτης

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Δατούρα

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος - Leucopaxillus gentianeus

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος

Βωλίτης ο ριζώδης

Μήνας εμφάνισης: Σεπτέμβριος

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Αμανίτης του franchetii

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής (Coprinopsis picacea)

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Πετασίτες στην άκρη ποταμού

Πετασίτης

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Δατούρα

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος - Leucopaxillus gentianeus

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος

Βωλίτης ο ριζώδης

Μήνας εμφάνισης: Οκτώβριος

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος - Leucopaxillus gentianeus

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος

Βωλίτης ο ριζώδης

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Αμανίτης του franchetii

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής (Coprinopsis picacea)

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Μήνας εμφάνισης: Νοέμβριος

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος - Leucopaxillus gentianeus

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Αμανίτης του franchetii

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής (Coprinopsis picacea)

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Μήνας εμφάνισης: Δεκέμβριος

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Ίλεξ (Ου)

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Μήνας εμφάνισης: Όλο το χρόνο

Ίσκες σε κορμό οξιάς

Ίσκα (Πολύπορο)

Facebook comments