μη φαγώσιμο

Μήνας εμφάνισης: Ιανουάριος

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Μήνας εμφάνισης: Φεβρουάριος

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Μήνας εμφάνισης: Μάρτιος

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Μήνας εμφάνισης: Απρίλιος

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Μήνας εμφάνισης: Μάιος

Βωλίτης ο ριζώδης

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Μήνας εμφάνισης: Ιούνιος

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

οι χαρακτηριστικές μωβ κυλίδες στον κορμό του κώνειου

Κώνειον το στικτόν

Βωλίτης ο ριζώδης

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Χαρακτηριστικό του το κίτρινο "γάλα" που ρέει από την σάρκα του αν πληγωθεί.

Λακτάριος ο ενδιάμεσος

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Μήνας εμφάνισης: Ιούλιος

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Βωλίτης ο ριζώδης

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Πετασίτες στην άκρη ποταμού

Πετασίτης

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Χαρακτηριστικό του το κίτρινο "γάλα" που ρέει από την σάρκα του αν πληγωθεί.

Λακτάριος ο ενδιάμεσος

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Δατούρα

Μήνας εμφάνισης: Αύγουστος

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος - Leucopaxillus gentianeus

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος

Βωλίτης ο ριζώδης

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής (Coprinopsis picacea)

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Πετασίτες στην άκρη ποταμού

Πετασίτης

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Χαρακτηριστικό του το κίτρινο "γάλα" που ρέει από την σάρκα του αν πληγωθεί.

Λακτάριος ο ενδιάμεσος

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Δατούρα

Μήνας εμφάνισης: Σεπτέμβριος

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Δατούρα

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος - Leucopaxillus gentianeus

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος

Βωλίτης ο ριζώδης

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Αμανίτης του franchetii

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής (Coprinopsis picacea)

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Πετασίτες στην άκρη ποταμού

Πετασίτης

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Χαρακτηριστικό του το κίτρινο "γάλα" που ρέει από την σάρκα του αν πληγωθεί.

Λακτάριος ο ενδιάμεσος

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Μήνας εμφάνισης: Οκτώβριος

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος - Leucopaxillus gentianeus

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος

Βωλίτης ο ριζώδης

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Αμανίτης του franchetii

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής (Coprinopsis picacea)

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Χαρακτηριστικό του το κίτρινο "γάλα" που ρέει από την σάρκα του αν πληγωθεί.

Λακτάριος ο ενδιάμεσος

Μήνας εμφάνισης: Νοέμβριος

Coprinopsis nivea

Κοπρίνοψις Νιβέα

Χαρακτηριστικό του το κίτρινο "γάλα" που ρέει από την σάρκα του αν πληγωθεί.

Λακτάριος ο ενδιάμεσος

Cordyceps militari

Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Κικλίδωμα το ερυθρό - Clathrus ruber

Κικλίδωμα το ερυθρό

Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina

Λακκάρια η Αμεθυστίνη

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος - Leucopaxillus gentianeus

Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος

Mutinus caninus

Φαλλίσκος ο κυνικός

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Αμανίτης του franchetii

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής (Coprinopsis picacea)

Κοπρίνοψη η Κισσοειδής

Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

Μήνας εμφάνισης: Δεκέμβριος

Ταπινίσκη η πανοειδής - Tapinella panuoides

Ταπινίσκη η πανοειδής

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Ίλεξ (Ου)

Μήνας εμφάνισης: Όλο το χρόνο

Ίσκες σε κορμό οξιάς

Ίσκα (Πολύπορο)

Facebook comments