Το πείραμα για την υπακοή του Milgram

Ένα ενδιαφέρον πείραμα που αποκαλύπτει αρκετά για το που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος αν συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες!

Facebook comments