Φαλλίσκος ο κυνικός

Επιστημονική Ονομασία: Mutinus caninus
διάμετρος (καπέλου): 2cm - 3cm ύψος: 5cm -14cm διάμετρος ποδιού: 0.7cm -1.2cm
πίλος: με μορφή κώνου, επιδερμίδα: γλοιώδης, πιθανή απόχρωση επιδερμίδας πίλου ή πάνω επιφάνειας: πράσινο, λαδί, πόδι: σπογγώδες, κούφιο, με δακτυλίδι, γεύση: δυσάρεστη στο στόμα, σπόρια: με καφέ αποτύπωμα, σάρκα: σπογγώδης, μαλακή, βάση: με λευκά ριζόμορφα, με θήκη, δακτυλίδι: μικρό, πορτοκαλί,

Μη φαγώσιμο μανιτάρι με σχήμα φαλλού σκύλου με πράσινη κεφαλή και μικρό πορτοκαλί δακτυλίδι.

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Phallales
Οικογένεια : Phallaceae
Γένος : Mutinus

Facebook comments