Ρούσουλα ή Κυανόξανθη

Επιστημονική Ονομασία: Russula Cyanoxantha
διάμετρος (καπέλου): 5cm - 15cm ύψος: 6cm -11cm διάμετρος ποδιού: 1.5cm -3cm

Χαρακτηριστικό κλειδί αναγνώρισης του είναι τα ελάσματα του που είναι μαλακά και εύπλαστα σαν βούτυρο.

Συστημική ταξινόμηση

Συνομοταξία : Βασιδιομύκητες
Ομοταξία : Αγαρικομύκητες
Τάξη : Russulales
Οικογένεια : Russulaceae
Γένος : Russula

Πηγές:

Facebook comments