μόσχευμα

εικόνες Περιγραφή
Μέλι ριζοβολίας! Μέλι ριζοβολίας!

Το μέλι διαθέτει ορμόνες που βοηθούν ένα φυτό να βγάλει ρίζες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη θέση της ορμόνης ριζοβολίας που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε φυτά από μοσχεύματα.

Νεαρή ροδιά Πολλαπλασιασμός Ροδιάς με μοσχεύματα

Ο πιο εύκολος, αλλά και προτεινόμενος τρόπος πολλαπλασιασμού της ροδιάς είναι με μόσχευμα. Η καλύτερη περίοδος για να πάρουμε το μόσχευμα είναι νωρίς το καλοκαίρι.

Facebook comments