Πετασίτης - Petasites hybridus
Πετασίτης

Petasites hybridus: Φυτό που το συναντάμε γύρω από ποτάμια και υδροβιότοπους. Χαρακτηριστικό του είναι τα τεράστια καρδιόσχημα φύλλα του που μοιάζουν πολύ με τα φύλλα της κολοκυθιάς ή του ρούμπερπ.