Πλευρώτους του ερυγγίου (Pleurotus eryngii)
Πλευρώτους του Ερυγγίου

Pleurotus eryngii: Καρποφορεί στις ρίζες του φυτού Ερυγγίου, νόστιμο και θρεπτικό μανιτάρι. Τα καρποσώματα είναι σχετικά μεγάλα με κυρτό ή χωνιόμορφο καπέλο σε αποχρώσεις του γκρι και του καφέ