Το κρίταμο (Crithmum maritimum)
Κρίταμο

Crithmum maritimum: φυτό πολυετές, παχύ, που φυτρώνει σε βραχώδεις ακτές. Οι νεαροί βλαστοί και τα φύλλα του συλλέγονται από Απρίλιο έως Ιούνιο και διατηρούνται στην άλμη.