Γνωρίζοντας τα άγρια μανιτάρια της Ροδόπης

Σεμινάριο από το ΚΠΕ Μαρώνειας (Μαρώνεια, Ροδόπης), θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και από ώρα 8:30 έως 17:30 στο Δάσος Οργωμένου και στη Στρύμη.