Χαρακτηριστικό του το κίτρινο "γάλα" που ρέει από την σάρκα του αν πληγωθεί.
Λακτάριος ο ενδιάμεσος

lactarius intermedius: Μη φαγώσιμο, συχνό μανιτάρι που φύεται κυρίως σε ελατοδάση Καλοκαίρι και Φθινόπωρο.
Χαρακτηριστικό του το λευκό "γάλα" που ρέει από την σάρκα του αν πληγωθεί και που γρήγορα μεταχρωματίζεται σε κίτρινο.