Λίγη προσοχή στον Μουρούτη! Ο «γιατρός» έπειτα από ενέργειες των ιατρικών συλλόγων δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτόν τον τίτλο. Από αυτό και μόνο προκύπτουν πάμπολλα ερωτήματα και αμφιβολίες σχετικά με όλα όσα έχει πει για τον εαυτό του, τους «τίτλους» του,  αλλά και γενικώς για όλα όσα έχει πει.