καλλιέργεια μανιταριών πλευρώτους σε κορμούς
Καλλιέργεια Pleurotus σε κορμούς

Η καλλιέργεια μανιταριών Pleurotus σε κορμούς για να έχουμε συγκομιδή για 3 συνεχόμενα χρόνια.
Σχετικά απλή μέθοδος αρκεί να έχουμε κήπο ή χωράφι...