Αύγουστος

Τι δουλειές κάνουμε στον κήπο ή στο παρτέρι...

Επικίνδυνα μανιτάρια και φυτά...
Αλβατρίσκος ο λοφιοφόρος
Απήγανος - Ρούτα η βαρύοσμη
Απήγανος - Ρούτα η βαρύοσμη
Βωλίτης ο ριζώδης (Boletus radicans)
Βωλίτης ο ριζώδης
Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus
Βωλίτης ο ροδόξανθος
Βωλίτης ο Σατανάς (Boletus satanas)
Βωλίτης ο Σατανάς
Δατούρα
Delphinium peregrinum
Δελφίνιο
Delphinium staphisagria
Δελφίνιο Αγριοσταφίδα
Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum
Εντόλωμα το κολπωτό
Heliotropium_europaeum
Ηλιοτρόπιο
κάρπος του Γκίνκο
Κοπρίνοψη η Κισσοειδής (Coprinopsis picacea)
Κοπρίνοψη η Κισσοειδής
Coprinopsis nivea
Κοπρίνοψις Νιβέα
Cordyceps militari
Κορδυκέφαλος ο στρατιωτικός
Λακκάρια η Αμεθυστίνη - Laccaria amethystina
Λακκάρια η Αμεθυστίνη
Χαρακτηριστικό του το κίτρινο "γάλα" που ρέει από την σάρκα του αν πληγωθεί.
Λακτάριος ο ενδιάμεσος
Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος - Leucopaxillus gentianeus
Λευκοπάξιλος ο Γεντιάνειος
Μανδραγόρας - Mandragora officinarum
Μανδραγόρας
Παναίολος ο πεταλουδοειδής - Panaeolus papilionaceus
Παναίολος ο πεταλουδοειδής
Πετασίτης - Petasites hybridus
Πετασίτης
Πικροδάφνη
Ρίκινος ο κοινός
Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica
Ρούσουλα η εμετική
Solanum nigrum
Στύφνος
Ταπινίσκη η πανοειδής -  Tapinella panuoides
Ταπινίσκη η πανοειδής
Υγροκύβη η κωνική
Υοσκύαμος - Hyoscyamus niger
Υοσκύαμος
Mutinus caninus
Φαλλίσκος ο κυνικός
Φαλλός ο αναίσχυντος - Phallus impudicus
Φαλλός ο αναίσχυντος
Φυτολάκκα η αμερικανική

Facebook comments