τοξικό

Μήνας εμφάνισης: Απρίλιος

Παστινάκα - Pastinaca sativa

Παστινάκα

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Μήνας εμφάνισης: Μάιος

Αμανίτης ο Πάνθηρας (Amanita pantherina)

Αμανίτης ο Πάνθηρας

Αμανίτης ο εαρινός (Amanita verna)

Αμανίτης ο εαρινός

Παστινάκα - Pastinaca sativa

Παστινάκα

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Μήνας εμφάνισης: Ιούνιος

Αμανίτης ο Πάνθηρας (Amanita pantherina)

Αμανίτης ο Πάνθηρας

Αμανίτης ο εαρινός (Amanita verna)

Αμανίτης ο εαρινός

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

οι χαρακτηριστικές μωβ κυλίδες στον κορμό του κώνειου

Κώνειον το στικτόν

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Μήνας εμφάνισης: Ιούλιος

Οι καρποί του Μανδραγόρα

Μανδραγόρας

Αμανίτης ο Πάνθηρας (Amanita pantherina)

Αμανίτης ο Πάνθηρας

Υγροκύβη η κωνική

Δατούρα

Αμανίτης ο εαρινός (Amanita verna)

Αμανίτης ο εαρινός

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Φυτολάκκα η αμερικανική

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Μήνας εμφάνισης: Αύγουστος

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Οι καρποί του Μανδραγόρα

Μανδραγόρας

Υγροκύβη η κωνική

Δατούρα

Βωλίτης ο Σατανάς (Boletus satanas)

Βωλίτης ο Σατανάς

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Solanum nigrum

Στύφνος

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Φυτολάκκα η αμερικανική

κάρπος του Γκίνκο

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Μήνας εμφάνισης: Σεπτέμβριος

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

To άνθος της Ιπποκαστανιάς τον Απρίλιο

Ιπποκαστανιά

Κορτινάριος ο καπνιστός

Υγροκύβη η κωνική

Δατούρα

Βωλίτης ο Σατανάς (Boletus satanas)

Βωλίτης ο Σατανάς

Κολχικό

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Φυτολάκκα η αμερικανική

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Πρικαγγουριά

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

κάρπος του Γκίνκο

Μήνας εμφάνισης: Οκτώβριος

κάρπος του Γκίνκο

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

Κορτινάριος ο καπνιστός

To άνθος της Ιπποκαστανιάς τον Απρίλιο

Ιπποκαστανιά

καρποί κισσού

καρποί κισσού

Υγροκύβη η κωνική

Βωλίτης ο Σατανάς (Boletus satanas)

Βωλίτης ο Σατανάς

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Κολχικό

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Βωλίτης ο ροδόξανθος - Boletus rhodoxanthus

Βωλίτης ο ροδόξανθος

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Πρικαγγουριά

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Μήνας εμφάνισης: Νοέμβριος

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

Agaricus Xanthodermus

Αγαρικό Ξανθόδερμο

Ρούσουλα η εμετική - Russula emetica

Ρούσουλα η εμετική

Κορτινάριος ο καπνιστός

Εντόλωμα το κολπωτό - Entoloma sinuatum

Εντόλωμα το κολπωτό

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

καρποί κισσού

καρποί κισσού

Υγροκύβη η κωνική

Βωλίτης ο Σατανάς (Boletus satanas)

Βωλίτης ο Σατανάς

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Αγαρικό του Μοελέρι - Agaricus moelleri

Αγαρικό του Μοελέρι

Η οδοντωτή περίμετρος του πήλου

Παναίολος ο πεταλουδοειδής

Μήνας εμφάνισης: Δεκέμβριος

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

καρποί κισσού

καρποί κισσού

Ομφαλωτός των ελαιώνων (Omphalotus olearius)

Ομφαλωτός των ελαιώνων

Facebook comments