θανατηφόρο

Μήνας εμφάνισης: Απρίλιος

γυρομίτρα η εδώδιμη (Gyromitra esculenta)

Γυρομίτρα η εδώδιμη

Μήνας εμφάνισης: Μάιος

γυρομίτρα η εδώδιμη (Gyromitra esculenta)

Γυρομίτρα η εδώδιμη

Αμανίτης ο Πάνθηρας (Amanita pantherina)

Αμανίτης ο Πάνθηρας

Αμανίτης ο εαρινός (Amanita verna)

Αμανίτης ο εαρινός

Μήνας εμφάνισης: Ιούνιος

γυρομίτρα η εδώδιμη (Gyromitra esculenta)

Γυρομίτρα η εδώδιμη

οι χαρακτηριστικές μωβ κυλίδες στον κορμό του κώνειου

Κώνειον το στικτόν

Αμανίτης ο Πάνθηρας (Amanita pantherina)

Αμανίτης ο Πάνθηρας

Αμανίτης ο εαρινός (Amanita verna)

Αμανίτης ο εαρινός

Μήνας εμφάνισης: Ιούλιος

Αμανίτης ο εαρινός (Amanita verna)

Αμανίτης ο εαρινός

Αμανίτης ο Πάνθηρας (Amanita pantherina)

Αμανίτης ο Πάνθηρας

Μήνας εμφάνισης: Σεπτέμβριος

Πρικαγγουριά

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

Μήνας εμφάνισης: Οκτώβριος

Πρικαγγουριά

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

Μήνας εμφάνισης: Νοέμβριος

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

Μήνας εμφάνισης: Δεκέμβριος

Αμανίτης ο φαλλοειδής - Amanita phalloides

Αμανίτης ο φαλλοειδής

Facebook comments