Συμβατότητα ειδών στο μπόλιασμα

Όλα τα είδη μπορούν να μπολιαστούν με διαφορετικές ποικιλίες του ίδιου είδους. Κάποιες φορές αυτό μπορεί να γίνει και μέσα σε μία οικογένεια. Να μπολιάσουμε δηλαδή είδη της ίδιας οικογένειας με άλλα είδη που ανήκουν όμως και αυτά στην οικγένεια. 

Η Γκρορτσιά (Pyrus spinosa) μπορεί να μπολιαστεί με επιτυχία με όλες τις ποικιλίες αχλαδιάς. Με την κοντούλα να δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης μπορεί να εμβολιαστεί με μηλιά, και φιρικιά. 
Η άγριο - αμηγδαλιά μπορεί να μπολιαστεί με αμηγδαλιά, ροδακινιά, κερασιά, βερικοκιά, δαμασκινιά, κορομηλιά. Με καλά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις αρκεί το έδαφος να είναι πλούσιο και υπάρχει άρδευση κατά τα απαιτούμενα του αντικειμένου. 
Η κορομηλιά μπορεί να μπολιαστεί με κερασιά και δαμασκηνιά.
Η τσικουδιά(κοκορεβυθιά) μπορεί να μπολιαστεί με επιτυχία με φυστικιά (εδώ θα χρειαστεί και αρσενικό δέντρο για να πάρουμε καρπούς). 
Η Πατατιά μπορεί να μπολιαστεί με ντοματιά! η οποία θα δίνει πατάτες και ντομάτες ταυτόχρωνα! Φυσικά αύτο απαιτεί μεγάλη τέχνη και εμπειρία. 

περιποίηση: 

Facebook comments