Μορχέλα η Σπογγοειδής

Επιστημονική Ονομασία: Morchella spongiola

Περιγραφή: Μορχέλα με ελάχιστα διάκενα στις κυψελίδες του καπέλου και το συμπαγές (όχι κούφιο) πόδι.

βιότοπος: 
εποχή: 

Συστημική ταξινόμηση

Ομοταξία : Pezizomycetes
Τάξη : Pezizales
Οικογένεια : Morchellaceae
Γένος : Morchella

Facebook comments