μελισσοκομικό φυτό

Μελισσοκοµικό φυτό ορίζεται το φυτό που παρέχει τροφή στη µέλισσα.

Μήνας άνθισης: Ιανουάριος

Το άνθος της κρανιάς τον Φεβρουάριο

Κρανιά

Μήνας άνθισης: Φεβρουάριος

Το άνθος του Προβατόχορτου τον Μάρτιο

Γλοβουλάρια η Άλυπη

Το άνθος της κρανιάς τον Φεβρουάριο

Κρανιά

Τα άνθη της αμυγδαλιάς είναι λευκορόδινα σχεδόν επιφυή, μονήρη ή ανά δύο.

Αμυγδαλιά

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Μήνας άνθισης: Μάρτιος

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Το άνθος της Γκορτσιάς τον Μάρτιο

Γκορτσιά

Το άνθος του Προβατόχορτου τον Μάρτιο

Γλοβουλάρια η Άλυπη

Άνθος Λεβάντας το Φθινόπωρο και την Άνοιξη

Λεβάντα

Το άνθος του γαιδουράγκαθου

Γαϊδουράγκαθο

Αφάνα

Το άνθος της Τσαπουρνιάς

Προύνος ο ακανθώδης

Τα άνθη της αμυγδαλιάς είναι λευκορόδινα σχεδόν επιφυή, μονήρη ή ανά δύο.

Αμυγδαλιά

Παουλόβνια

Άνθος καστανιάς

Καστανιά

Βρούβες ανθισμένες

Βρούβα

Μήνας άνθισης: Απρίλιος

Το άνθος της λαδανιάς

Λάδανο

Το άνθος της ροδακινιάς

Ροδακινιά

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Το άνθος της Γκορτσιάς τον Μάρτιο

Γκορτσιά

Θρούμπι - τα άνθη την άνοιξη

Θρούμπι

Anthyllis hermanniae

Ανθυλλίς του Χέρμαν

Άνθος Λεβάντας το Φθινόπωρο και την Άνοιξη

Λεβάντα

Άνθος Φασκόμηλου

Φασκόμηλο

Το άνθος του γαιδουράγκαθου

Γαϊδουράγκαθο

Αφάνα

Το άνθος της Τσαπουρνιάς

Προύνος ο ακανθώδης

το χαμομήλι ανθισμένο την άνοιξη

Χαμομήλι

ανθισμένη κουτσουπιά

Κουτσουπιά

Παουλόβνια

Άνθος Φραξού

Φραξός

Ρεζεδά η κίτρινη

Άνθος καστανιάς

Καστανιά

Ροβίνια η ψευδοακακία

Βρούβες ανθισμένες

Βρούβα

Μήνας άνθισης: Μάιος

Βρούβες ανθισμένες

Βρούβα

Το άνθος της Βελανιδιάς

Δρυς χνοώδης

Το άνθος της λαδανιάς

Λάδανο

Το άνθος της ροδακινιάς

Ροδακινιά

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Το άνθος της Γκορτσιάς τον Μάρτιο

Γκορτσιά

Θρούμπι - τα άνθη την άνοιξη

Θρούμπι

Το μοβ άνθος του Κόκκινου τριφυλλιού

Κόκκινο τριφύλλι

Anthyllis hermanniae

Ανθυλλίς του Χέρμαν

Παλιούρι

Άνθος Φασκόμηλου

Φασκόμηλο

Ακακία

Το άνθος του γαιδουράγκαθου

Γαϊδουράγκαθο

Αφάνα

Thymus vulgaris Θυμάρι

Θυμάρι

Το άνθος της Τσαπουρνιάς

Προύνος ο ακανθώδης

το χαμομήλι ανθισμένο την άνοιξη

Χαμομήλι

ανθισμένη κουτσουπιά

Κουτσουπιά

Μαργαρίτα

Delphinium staphisagria

Δελφίνιο Αγριοσταφίδα

Ροβίνια η ψευδοακακία

Ρεζεδά η κίτρινη

Άνθος καστανιάς

Καστανιά

Μήνας άνθισης: Ιούνιος

Άνθος φούσκας

Φούσκα

Heliotropium_europaeum

Ηλιοτρόπιο

Το άνθος της Βελανιδιάς

Δρυς χνοώδης

Το άνθος της λαδανιάς

Λάδανο

Τα άνθη της Φλαμουριάς τον Ιούλιο

Φλαμουριά

Θρούμπι - τα άνθη την άνοιξη

Θρούμπι

Το μοβ άνθος του Κόκκινου τριφυλλιού

Κόκκινο τριφύλλι

Anthyllis hermanniae

Ανθυλλίς του Χέρμαν

Παλιούρι

Άνθος Φασκόμηλου

Φασκόμηλο

Κατάλπη

Cichorium intybus

Πικροράδικο

Ακακία

Thymus vulgaris Θυμάρι

Θυμάρι

το χαμομήλι ανθισμένο την άνοιξη

Χαμομήλι

Μαργαρίτα

Delphinium staphisagria

Δελφίνιο Αγριοσταφίδα

Ροβίνια η ψευδοακακία

Ρεζεδά η κίτρινη

Άνθος Ευκάλυπτου

Ευκάλυπτος

Μήνας άνθισης: Ιούλιος

Άνθος Ευκάλυπτου

Ευκάλυπτος

Heliotropium_europaeum

Ηλιοτρόπιο

Ερύγγιο το Κρητικό

Τα άνθη της Φλαμουριάς τον Ιούλιο

Φλαμουριά

Αλμυρίκι

Το μοβ άνθος του Κόκκινου τριφυλλιού

Κόκκινο τριφύλλι

Cichorium intybus

Πικροράδικο

Thymus vulgaris Θυμάρι

Θυμάρι

Delphinium staphisagria

Δελφίνιο Αγριοσταφίδα

Μήνας άνθισης: Αύγουστος

Delphinium staphisagria

Δελφίνιο Αγριοσταφίδα

Άνθος Ευκάλυπτου

Ευκάλυπτος

Heliotropium_europaeum

Ηλιοτρόπιο

Ερύγγιο το Κρητικό

Το άνθος του Δενδρολίβανου

Δενδρολίβανο

Αλμυρίκι

Το μοβ άνθος του Κόκκινου τριφυλλιού

Κόκκινο τριφύλλι

Cichorium intybus

Πικροράδικο

Μήνας άνθισης: Σεπτέμβριος

Το άνθος της Σουσούρας τον Οκτώβριο

Ρείκι

Heliotropium_europaeum

Ηλιοτρόπιο

Άνθος κισσού

Κισσός

Ερύγγιο το Κρητικό

Το άνθος του Δενδρολίβανου

Δενδρολίβανο

Αλμυρίκι

Άνθος Λεβάντας το Φθινόπωρο και την Άνοιξη

Λεβάντα

Πολύκομπος με λευκό άνθος

Πολύκομπος

Cichorium intybus

Πικροράδικο

Μήνας άνθισης: Οκτώβριος

Το άνθος της Σουσούρας τον Οκτώβριο

Ρείκι

Άνθος Μουσμουλιάς τον Νοέμβριο

Μουσμουλιά

Άνθος κισσού

Κισσός

Ερύγγιο το Κρητικό

Το άνθος του Δενδρολίβανου

Δενδρολίβανο

Άνθος Λεβάντας το Φθινόπωρο και την Άνοιξη

Λεβάντα

Πολύκομπος με λευκό άνθος

Πολύκομπος

άνθος κουμαριάς

Κουμαριά

Μήνας άνθισης: Νοέμβριος

Άνθος Μουσμουλιάς τον Νοέμβριο

Μουσμουλιά

Πολύκομπος με λευκό άνθος

Πολύκομπος

άνθος κουμαριάς

Κουμαριά

Μήνας άνθισης: Δεκέμβριος

Άνθος Μουσμουλιάς τον Νοέμβριο

Μουσμουλιά

Facebook comments