μελισσοκομικό φυτό

Μελισσοκοµικό φυτό ορίζεται το φυτό που παρέχει τροφή στη µέλισσα.

Μήνας άνθισης: Ιανουάριος

Το άνθος της κρανιάς τον Φεβρουάριο

Κρανιά

Μήνας άνθισης: Φεβρουάριος

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Το άνθος του Προβατόχορτου τον Μάρτιο

Γλοβουλάρια η Άλυπη

Το άνθος της κρανιάς τον Φεβρουάριο

Κρανιά

Τα άνθη της αμυγδαλιάς είναι λευκορόδινα σχεδόν επιφυή, μονήρη ή ανά δύο.

Αμυγδαλιά

Μήνας άνθισης: Μάρτιος

Το άνθος της Τσαπουρνιάς

Προύνος ο ακανθώδης

Τα άνθη της αμυγδαλιάς είναι λευκορόδινα σχεδόν επιφυή, μονήρη ή ανά δύο.

Αμυγδαλιά

Παουλόβνια

Άνθος καστανιάς

Καστανιά

Βρούβες ανθισμένες

Βρούβα

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Το άνθος της Γκορτσιάς τον Μάρτιο

Γκορτσιά

Το άνθος του Προβατόχορτου τον Μάρτιο

Γλοβουλάρια η Άλυπη

Άνθος Λεβάντας το Φθινόπωρο και την Άνοιξη

Λεβάντα

Το άνθος του γαιδουράγκαθου

Γαϊδουράγκαθο

Αφάνα

Μήνας άνθισης: Απρίλιος

Αφάνα

το χαμομήλι ανθισμένο την άνοιξη

Χαμομήλι

Το άνθος της Τσαπουρνιάς

Προύνος ο ακανθώδης

ανθισμένη κουτσουπιά

Κουτσουπιά

Παουλόβνια

Άνθος Φραξού

Φραξός

Άνθος καστανιάς

Καστανιά

Ροβίνια η ψευδοακακία

Ρεζεδά η κίτρινη

Βρούβες ανθισμένες

Βρούβα

Το άνθος της λαδανιάς

Λάδανο

Θρούμπι - τα άνθη την άνοιξη

Θρούμπι

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Το άνθος της Γκορτσιάς τον Μάρτιο

Γκορτσιά

Το άνθος της ροδακινιάς

Ροδακινιά

Anthyllis hermanniae

Ανθυλλίς του Χέρμαν

Άνθος Λεβάντας το Φθινόπωρο και την Άνοιξη

Λεβάντα

Άνθος Φασκόμηλου

Φασκόμηλο

Το άνθος του γαιδουράγκαθου

Γαϊδουράγκαθο

Μήνας άνθισης: Μάιος

Ακακία

Το άνθος του γαιδουράγκαθου

Γαϊδουράγκαθο

Αφάνα

Thymus vulgaris Θυμάρι

Θυμάρι

το χαμομήλι ανθισμένο την άνοιξη

Χαμομήλι

Το άνθος της Τσαπουρνιάς

Προύνος ο ακανθώδης

ανθισμένη κουτσουπιά

Κουτσουπιά

Μαργαρίτα

Delphinium staphisagria

Δελφίνιο Αγριοσταφίδα

Άνθος καστανιάς

Καστανιά

Ροβίνια η ψευδοακακία

Το άνθος της Βελανιδιάς

Δρυς χνοώδης

Βρούβες ανθισμένες

Βρούβα

Το άνθος της λαδανιάς

Λάδανο

Θρούμπι - τα άνθη την άνοιξη

Θρούμπι

Το άνθος του Σενέκιου την άνοιξη

Σενέκιο

Το άνθος της Γκορτσιάς τον Μάρτιο

Γκορτσιά

Το άνθος της ροδακινιάς

Ροδακινιά

Το μοβ άνθος του Κόκκινου τριφυλλιού

Κόκκινο τριφύλλι

Anthyllis hermanniae

Ανθυλλίς του Χέρμαν

Άνθος Φασκόμηλου

Φασκόμηλο

Ρεζεδά η κίτρινη

Παλιούρι

Μήνας άνθισης: Ιούνιος

Heliotropium_europaeum

Ηλιοτρόπιο

Cichorium intybus

Πικροράδικο

Ακακία

Thymus vulgaris Θυμάρι

Θυμάρι

το χαμομήλι ανθισμένο την άνοιξη

Χαμομήλι

Μαργαρίτα

Delphinium staphisagria

Δελφίνιο Αγριοσταφίδα

Άνθος Ευκάλυπτου

Ευκάλυπτος

Ροβίνια η ψευδοακακία

Το άνθος της Βελανιδιάς

Δρυς χνοώδης

Άνθος φούσκας

Φούσκα

Το άνθος της λαδανιάς

Λάδανο

Τα άνθη της Φλαμουριάς τον Ιούλιο

Φλαμουριά

Θρούμπι - τα άνθη την άνοιξη

Θρούμπι

Το μοβ άνθος του Κόκκινου τριφυλλιού

Κόκκινο τριφύλλι

Anthyllis hermanniae

Ανθυλλίς του Χέρμαν

Άνθος Φασκόμηλου

Φασκόμηλο

Παλιούρι

Ρεζεδά η κίτρινη

Κατάλπη

Μήνας άνθισης: Ιούλιος

Heliotropium_europaeum

Ηλιοτρόπιο

Cichorium intybus

Πικροράδικο

Thymus vulgaris Θυμάρι

Θυμάρι

Delphinium staphisagria

Δελφίνιο Αγριοσταφίδα

Άνθος Ευκάλυπτου

Ευκάλυπτος

Ερύγγιο το Κρητικό

Τα άνθη της Φλαμουριάς τον Ιούλιο

Φλαμουριά

Αλμυρίκι

Το μοβ άνθος του Κόκκινου τριφυλλιού

Κόκκινο τριφύλλι

Μήνας άνθισης: Αύγουστος

Heliotropium_europaeum

Ηλιοτρόπιο

Cichorium intybus

Πικροράδικο

Άνθος Ευκάλυπτου

Ευκάλυπτος

Delphinium staphisagria

Δελφίνιο Αγριοσταφίδα

Ερύγγιο το Κρητικό

Το άνθος του Δενδρολίβανου

Δενδρολίβανο

Αλμυρίκι

Το μοβ άνθος του Κόκκινου τριφυλλιού

Κόκκινο τριφύλλι

Μήνας άνθισης: Σεπτέμβριος

Heliotropium_europaeum

Ηλιοτρόπιο

Cichorium intybus

Πικροράδικο

Το άνθος της Σουσούρας τον Οκτώβριο

Ρείκι

Άνθος κισσού

Κισσός

Ερύγγιο το Κρητικό

Το άνθος του Δενδρολίβανου

Δενδρολίβανο

Άνθος Λεβάντας το Φθινόπωρο και την Άνοιξη

Λεβάντα

Αλμυρίκι

Πολύκομπος με λευκό άνθος

Πολύκομπος

Μήνας άνθισης: Οκτώβριος

Πολύκομπος με λευκό άνθος

Πολύκομπος

άνθος κουμαριάς

Κουμαριά

Το άνθος της Σουσούρας τον Οκτώβριο

Ρείκι

Άνθος Μουσμουλιάς τον Νοέμβριο

Μουσμουλιά

Άνθος κισσού

Κισσός

Ερύγγιο το Κρητικό

Το άνθος του Δενδρολίβανου

Δενδρολίβανο

Άνθος Λεβάντας το Φθινόπωρο και την Άνοιξη

Λεβάντα

Μήνας άνθισης: Νοέμβριος

Πολύκομπος με λευκό άνθος

Πολύκομπος

άνθος κουμαριάς

Κουμαριά

Άνθος Μουσμουλιάς τον Νοέμβριο

Μουσμουλιά

Μήνας άνθισης: Δεκέμβριος

Άνθος Μουσμουλιάς τον Νοέμβριο

Μουσμουλιά

Facebook comments